Skip links

Storitve

Naše storitve

Poleg pogrebnih storitev nudimo še

urejanje okolice in mednarodne prevoze, vabljeni tudi v  Cvetličarno Hiacinta

Ko nastopi smrt

KLIC: 112 ali zdravstveni dom

VZROK: mrliški oglednik (zdravnik) ugotovi vzrok smrti

POMEMBNO: pokojnika pred ogledom zdravnika ne smemo umivati ali preoblačiti.

POROČILO o vzroku smrti. Če vzroka ni možno ugotoviti, se odredi sanitarna obdukcija.

OSEBNI DOKUMENT: pripraviti osebni dokument pokojnika.

KLIC: 112 in 113

MOŽNI POSTOPKI: Prihod dežurnega zdravnika, policistov, v nekaterih primerih tudi preiskovalni sodnik. Po nalogu omenjenih institucij lahko pogrebna služba opravi prevoz (na obdukcijo, v vežico).

OBVESTILO: Obvestilo svojcem s strani bolnišnice, nato svojci obvestijo pogrebno službo.

KLIC: Klic na našo dežurno številko. Po prejemu klica bomo uredili vse potrebno za prevoz pokojnika v Republiko Slovenijo in pripravili izvedbo pogreba.

Žalovanje

Soočanje s smrtjo bližnjega ni nikoli preprosto.

Kdo nam lahko pomaga?

Večina ljudi najde podporo in tolažbo v družini, med prijatelji. Če menite, da se s smrtjo ne soočate najbolje, se pogovorite s splošnim zdravnikom. Izgubo ljubljene osebe še težje razumejo otroci, zato je dobro, da se z otrokom pogovorimo iskreno in predvsem – čim bolj razumljivo.

Pogreb

Kakšni pogrebi so na voljo?

KLASIČNI POGREB
Potek klasičnega pogreba se uskladi z dogovorom in željami svojcev.

 

ŽARNI POGREB
Upepelitev se lahko opravi po poteku 36 ur od nastopa smrti. Opravlja se v Upepeljevalnici v Mariboru, poleg zaposlenih je ob upepelitvi prisoten tudi zdravnik. Delovni čas: vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih.

Potrebni dokumenti:

  • Osebni dokument s sliko
  • Obleka (brez čevljev)
  • Fotografija za izdelavo povečave

RAZTROS PEPELA
Posmrtni ostanki se lahko raztrosijo na posebnem prostoru na pokopališču (Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Kog, Kapela in Radenci).

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč med drugim dopušča izjemo, da se lahko pokop žare (ali raztros pepela) opravi tudi izven pokopališča. V tem primeru je potrebno vložiti vlogo in pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote.