Z vami smo, ko to najbolj potrebujete.

KLASIČNI POGREB

Potek klasičnega pogreba se uskladi z dogovorom in željami svojcev.

 

ŽARNI POGREB

Upepelitev se lahko opravi po poteku 36 ur od nastopa smrti. Opravlja se v Upepeljevalnici v Mariboru, poleg zaposlenih je ob upepelitvi prisoten tudi zdravnik.

Delovni čas: vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih.

Potrebni dokumenti:

Osebni dokument s sliko

Obleka (brez čevljev)

Fotografija za izdelavo povečave

 

RAZTROS PEPELA

Posmrtni ostanki se lahko raztrosijo na posebnem prostoru na pokopališču (trenutno velja le za pokopališče Ljutomer).

 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč med drugim dopušča izjemo, da se lahko pokop žare (ali raztros pepela) opravi tudi izven pokopališča. V tem primeru je potrebno vložiti vlogo in pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote.