Z vami smo, ko to najbolj potrebujete.

SMRT NA DOMU

KLIC: 112 ali zdravstveni dom

VZROK: mrliški oglednik (zdravnik) ugotovi vzrok smrti

POMEMBNO: pokojnika pred ogledom zdravnika ne smemo umivati ali preoblačiti.

POROČILO o vzroku smrti. Če vzroka ni možno ugotoviti, se odredi sanitarna obdukcija.

OSEBNI DOKUMENT: pripraviti osebni dokument pokojnika.

 

Kontaktni podatki:

ZD LJUTOMER

ZD KRIŽEVCI

 

SMRT OB PROMETNI NESREČI ALI SAMOMORU

KLIC: 112 in 113

MOŽNI POSTOPKI: Prihod dežurnega zdravnika, policistov, v nekaterih primerih tudi preiskovalni sodnik. Po nalogu omenjenih institucij lahko pogrebna služba opravi prevoz (na obdukcijo, v vežico).

 

SMRT V BOLNIŠNICI

OBVESTILO: Obvestilo svojcem s strani bolnišnice, nato svojci obvestijo pogrebno službo.

 

SMRT V TUJINI

KLIC: Klic na našo dežurno številko. Po prejemu klica bomo uredili vse potrebno za prevoz pokojnika v Republiko Slovenijo in pripravili izvedbo pogreba.

 

ŽALOVANJE

Soočanje s smrtjo bližnjega ni nikoli preprosto. Kdo nam lahko pomaga?

Večina ljudi najde podporo in tolažbo v družini, med prijatelji. Če menite, da se s smrtjo ne soočate najbolje, se pogovorite s splošnim zdravnikom. Izgubo ljubljene osebe še težje razumejo otroci, zato je dobro, da se z otrokom pogovorimo iskreno in predvsem – čim bolj razumljivo.

 

Nekaj institucij, ki nudijo strokovno pomoč:

Društvo Hospic